2005: I miejsce klasyfikacja generalna M2 Intel Powerade Bikemarathon


Memento
Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek...(kliknij)
Św. Tomasz z Akwinu.
Szukaj