2006: I miejsce klasyfikacja generalna M2 Intel Powerade Bikemaraton dystans giga


Memento

Każdemu programowi działania towarzyszą koszty i ryzyko, ale są one o wiele mniejsze niż koszty i ryzyko luksusu niepodejmowania żadnych działań

John Fitzgerald Kennedy

35. prezydent USA

Szukaj